Władze Oddziału

Zarząd Oddziału:

  1. Krzysztof Dziadek (Prezes)
  2. Agnieszka Moskal (Wiceprezes)
  3. Adam Wyszomirski (Wiceprezes)
  4. Danuta Borsuk-Zawadzka (Sekretarz)
  5. Jadwiga Topolan (Członek Zarządu)
  6. Aleksandra Jeż (Członek Zarządu)

Komisja Rewizyjna:

  1. Lech Świerczyński (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
  2. Beata Zaleska (Członek KR)
  3. Agnieszka Strzelecka (Członek KR)