Kategorie
Informacje różne

Odszedł prof. Włodzimierz Deluga

Dzisiaj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Pana Profesora Włodzimierza Delugi. Pan Profesor był wspaniałym naukowcem, wykładowcą i promotorem wielu pokoleń studentów. Aktywnie uczestniczył w wielu działaniach Oddziału PTE w Koszalinie, spotkaniach czwartkowych, zawsze służył wsparciem i dobrą radą jako Członek Zarządu.

Panie Profesorze pozostanie Pan na zawsze w naszej pamięci.

Kategorie
Zaproszenia

Spotkanie czwartkowe „U Ekonomistów” – 24.02.2022 r.

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Czwartkowe „U Ekonomistów”, które odbędzie się 24 lutego o godz. 17 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Tym razem tematem dyskusji są „Zmiany granic administracyjnych miast – argumenty „ZA” i „PRZECIW” na przykładzie miasta Koszalina. Wstęp do dyskusji przedstawi Pan Tomasz Czuczak, Sekretarz Miasta Koszalin.

fot. detektywkobieta.pl

Kategorie
Warsztaty

Projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej rozpoczyna realizację Projektu edukacyjnego, którego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu finansów osobistych. Projekt jest skierowany do uczniów ponadpodstawowych ze szkół z Koszalina i okolicznych miejscowości. W projekcie zaplanowano warsztaty i konkursy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Tematyka warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

– „Co uczeń powinien wiedzieć o  zarządzaniu finansami osobistymi?” – dr Agnieszka Strzelecka;

– „Jak nie wpaść w pułapkę zadłużeniową?” – dr Krzysztof Dziadek;

 – „Ubezpieczenie w życiu młodego dorosłego” – mgr Karolina Smętek;

– „Giełda – jak inwestować?” – mgr Agnieszka Moskal;

– „Skuteczny inwestor – zarządzanie portfelem papierów wartościowych” – dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK;

– „Finansowo-filmowo” – dr hab. inż. Jerzy Rembeza, prof. PK.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Oddział PTE w Koszalinie jest partnerem Projektu, natomiast jego Koordynatorką jest członkini naszego Oddziału, pani dr Agnieszka Strzelecka.

Kategorie
Życzenia

Życzenia świąteczne 2021 r.

Kategorie
Wydarzenia

Spotkanie czwartkowe „U Ekonomistów” – 21.10.2021

Dzisiaj odbyło się pierwsze po dłuższej przerwie spotkanie czwartkowe „U Ekonomistów”. Prelegentem była Pani mgr Aleksandra Wojtkowska, która zaprezentowała badania zawarte w swojej pracy magisterskiej pt. „Determinanty postaw i zachowań przedsiębiorczych studentów Politechniki Koszalińskiej”. Po wystapieniu dyskutowaliśmy o barierach, jakie napotykają studenci przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy, oraz roli jakie powinna odgrywać uczelnia wyższa przy wspieraniu przedsiębiorczych studentów. Była również chwila na gratulacje dla Pani Aleksandry i Pani promotor dr Agnieszki Kurdyś-Kujawskiej, bowiem dzisiejsza prelegentka zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie.

Kategorie
Wydarzenia

XIV Zjazd Oddziału PTE w Koszalinie

W dniu 28 września 2021 r. odbył się XIV Zjazd Oddziału PTE w Koszalinie w nowej siedzibie Oddziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Podczas Zjazdu zaprezentowano dotychczasowe działania Zarządu w latach 2015-2021. Podziękowaliśmy Pani Prezes Oddziału, Pani Jadwidze Topolan za wysiłek i serce włożone w funkcjonowanie naszego koszalińskiego Oddziału. Podczas obrad Zjazdu wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kolejną 5-letnią kadencję.

Nowym władzom Oddziału PTE życzymy powodzenia i dużo sukcesów!

Kategorie
Zaproszenia

Zjazd Oddziału PTE w Koszalinie – 28.09.2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Oddziału PTE w Koszalinie serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe Oddziału, które odbędzie się 28 września 2021 r. o godz. 16:30 w auli Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (ul. Kwiatkowskiego 6E).