Deklaracje członkowskie

Zgodnie z par. 8 pkt. 4 Statutu PTE członkiem zwyczajnym Członkiem zwyczajnym, po złożeniu deklaracji członkowskiej, może być obywatel
polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne albo studiujący na kierunku ekonomicznym w szkole wyższej, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.

Korzyści z członkostwa w PTE https://pte.pl/czlonkostwo/korzysci-czlonkostwa

Deklaracja członkowska do pobrania poniżej: