Kategorie
Wydarzenia

Spotkanie czwartkowe „U Ekonomistów” – 21.10.2021

Dzisiaj odbyło się pierwsze po dłuższej przerwie spotkanie czwartkowe „U Ekonomistów”. Prelegentem była Pani mgr Aleksandra Wojtkowska, która zaprezentowała badania zawarte w swojej pracy magisterskiej pt. „Determinanty postaw i zachowań przedsiębiorczych studentów Politechniki Koszalińskiej”. Po wystapieniu dyskutowaliśmy o barierach, jakie napotykają studenci przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy, oraz roli jakie powinna odgrywać uczelnia wyższa przy wspieraniu przedsiębiorczych studentów. Była również chwila na gratulacje dla Pani Aleksandry i Pani promotor dr Agnieszki Kurdyś-Kujawskiej, bowiem dzisiejsza prelegentka zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie.

Kategorie
Wydarzenia

XIV Zjazd Oddziału PTE w Koszalinie

W dniu 28 września 2021 r. odbył się XIV Zjazd Oddziału PTE w Koszalinie w nowej siedzibie Oddziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Podczas Zjazdu zaprezentowano dotychczasowe działania Zarządu w latach 2015-2021. Podziękowaliśmy Pani Prezes Oddziału, Pani Jadwidze Topolan za wysiłek i serce włożone w funkcjonowanie naszego koszalińskiego Oddziału. Podczas obrad Zjazdu wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kolejną 5-letnią kadencję.

Nowym władzom Oddziału PTE życzymy powodzenia i dużo sukcesów!